ΜΥΘΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
1.Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Οι νευρολογικής φύσης διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες έδειξαν πως είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων.
2. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Εξ’ ορισμού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον «φυσιολογική» νοημοσύνη.
3.Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές με προαπαιτούμενο την εκπαίδευση τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
4. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει από την γέννηση του ανθρώπου και δεν δημιουργείται από την ακατάλληλη διδασκαλία.
5. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  είναι απλά τεμπέληδες. Η εικόνα του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες που είναι ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής αφού: α) χρειάζεται περισσότερο χρόνο και β) δεν αναλαμβάνει προσπάθειες γιατί φοβάται μια νέα αποτυχία.
6.Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικό- συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.
7. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δια βίου πρόβλημα. Εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.
8. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται. Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που προτάθηκαν κατά καιρούς, στερούνται ερευνητικής τεκμηρίωσης.