ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας του Κλάδου της Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο: «Μορφές Ανάπτυξης Σε Έναν Απρόοπτα Μεταβαλλόμενο Κόσμο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 15 – 18 Μαΐου 2014 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου). 

Κεντρικός άξονας του Συνεδρίου είναι η μελέτη των μορφών ανάπτυξης καθ’όλη τη διάρκεια του βίου μέσα στον απρόοπτα μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε σήμερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα μας απασχολήσουν ζητήματα που αφορούν σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης, ξεκινώντας από τη βρεφική και φτάνοντας έως και τη γεροντική ηλικία. Θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη σωματική, την κιναισθητική, τη γνωστική, τη γλωσσική, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και οι παράγοντες που προάγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των ατόμων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου θα βρίσκονται όχι μόνο θεματικές ενότητες που αφορούν στην ομαλή ανάπτυξη, αλλά και στη μελέτη των αποκλίσεων, των κλινικών εφαρμογών και των σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα απαρτίζεται από προσκεκλημένες  ομιλίες, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις σε θεματικές συνεδρίες, και αναρτημένες εργασίες. Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας προσδοκά να φιλοξενήσει εργασίες που αναδεικνύουν τις τάσεις της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Εξελικτικής Ψυχολογίας, και διευρύνουν την κατανόηση μεδοδολογικών και επιστημολογικών ζητημάτων συμβάλλονας στην ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Σας προσκαλούμε να συμβάλετε ενεργά στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετάσχετε στο4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Το παρόν Συνέδριο αποτελεί την συνέχεια των τριών προηγούμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων Εξελικτικής Ψυχολογίας που έγιναν με επιτυχία ατην Αθήνα (2008), στην Αλεξανδρούπολη (2010) και στη Θεσσαλονίκη (2012). Ελπίζουμε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά σας περιμένουμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης!

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Θεανώ Κοκκινάκη
Επικ. Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων:
από 15/11/2013

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων:
μέχρι τις 10/1/2014

Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων:
μέχρι τις 28/2/2014

Έγκαιρη Εγγραφή:
Από 10/1/2014 μέχρι τις 31/3/2014

Μη έγκαιρη εγγραφή:
Μετά τις 31 Μαρτίου 2014

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συναισθηματική, Κοινωνική, Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη
Ενδομήτρια ζωή
Νεογνική περίοδος
Βρεφική ηλικία
Προσχολική ηλικία
Σχολική ηλικία
Εφηβεία
Νεότητα
Μέση ενήλικη ζωή
Tρίτη ηλικία
Η Οικογένεια και το Σχολείο ως Πλαίσια Ανάπτυξης των Παιδιών
Εφαρμογές Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Αποκλίσεις της Ανάπτυξης
Παρεμβατικές Προσεγγίσεις
Ζητήματα  Έρευνας και Μεθοδολογίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: από 15/11/2013
Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: μέχρι τις 10/1/2014
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: μέχρι τις 28/2/2014

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν από τις 15 Νοεμβρίου 2013, οπότε και θα είναι διαθέσιμη η online υποβολή εργασιών,  να υποβάλουν:

-Προφορικές Ανακοινώσεις
-Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)
-Συμπόσια
-Στρογγυλά Τραπέζια
-Εργαστήρια

Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 Προφορικές/Αναρτημένες Ανακοινώσεις με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έγκαιρη εγγραφή (από 10 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2014)
Μέλη ΕΛΨΕ: 55 ευρώ
Μη μέλη ΕΛΨΕ: 65 ευρώ
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 35 ευρώ
Φοιτητές: 15 ευρώ

Μη έγκαιρη εγγραφή (μετά τις 31 Μαρτίου 2014)
Μέλη ΕΛΨΕ: 65 ευρώ
Μη μέλη ΕΛΨΕ: 75 ευρώ
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 45 ευρώ
Φοιτητές: 15 ευρώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)
Στοιχεία επικοινωνίας θα ανακοινωθούν τέλη Σεπτεμβρίου 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ)
IBIS EL GRECO – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
www.ibiselgreco.com
Μαρία Λεβέντη
e-mail: [email protected]
Τηλ. 2810/301711
Fax 2810/301689

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.exeliktiki2014.gr/index.html