ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10- 13 Απριλίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο,στα Ιωάννινα, στο Ξενοδοχείο Du Lac .  Στον ευρύτερο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσουν:
– Η Γραμματεία του Συνεδρίου
– Γραφείο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπου τα μέλη της ΕΨΕ θα μπορούν να απευθύνονται για εγγραφές, αλλαγές διευθύνσεων, τακτοποίηση συνδρομών, και το περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ».


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνεδρίου : 10- 13 Απριλίου 2014
Προθεσμία Υποβολής Προφορικών Ανακοινώσεων/ e-posters: 17 Ιανουαρίου 2014
Προθεσμία Υποβολής περιλήψεων Στρογγυλών Τραπεζιών: 17 Ιανουαρίου 2014
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών & στρογγυλών τραπεζιών: 21 Φεβρουαρίου 2014
Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής : 3 Μαρτίου 2014

 


ΓΛΩΣΣΑ 
Επίσημη Γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.
Όλες οι συνεδριάσεις (εκτός των ομιλιών των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών) θα είναι στα ελληνικά.


ΕΚΘΕΣΗ
Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων όπως και Έκθεση ιατρικών εκδόσεων.  Για συμμετοχή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου.


MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)
Το συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Το μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραδίδεται από την Γραμματεία του συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ. Οι σύνεδροι θα πρέπει να παραδίδουν στην Γραμματεία του Συνεδρίου το συμπληρωμένο Δελτίο Αξιολόγησης του συνεδρίου.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα • Τηλ.: 210 7214148, Fax: 210 7242032, Website: www.psych.gr • E-mail: [email protected] 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, σχετικά με την Υποβολή περιλήψεων, Διαμονή, Εγγραφή και Μεταφορά σας στην Μεσσηνία, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου:
  ERA Ltd -CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
17, Asklipiou Str., 10680 Athens-Greece, Tel.: +30 210 3634944, Fax: +30 210 3631690, E-mail: [email protected], Web site: www.era.gr

ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ή e- POSTER
Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής ή κατά προτίμηση e-poster, παρακαλούνται να υποβάλλουν έως τις 17 Ιανουαρίου 2014 το αργότερο την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας βήμα προς βήμα το on line σύστημα, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων ανά περίληψη.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα τους γνωστοποιηθεί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν γραπτώς για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο και τον ακριβή χρόνο της παρουσίασης κάθε εργασίας. Με την αποστολή των εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή του ποσού εγγραφής του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσιάσεως των ανακοινώσεων ως προφορικών ή ως e-posters.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν Στρογγύλη Τράπεζα παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόταση τους ακολουθώντας βήμα προς βήμα το on line σύστημα του συνεδρίου έως τις 17 Ιανουαρίου 2014 το αργότερο. Στο on line σύστημα θα πρέπει να επιλεχθεί ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και να επισυναφθεί ένα (1) αρχείο doc ή docx με όλες τις περιλήψεις των ομιλιών της Στρογγύλης Τράπεζας, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων ανά περίληψη.

Η αποδοχή ή μη της Στρογγύλης Τράπεζας θα γνωστοποιηθεί στον υποβάλλοντα συγγραφέα έως τις 21 Φεβρουαρίου.
Ο χρόνος κάθε Συμποσίου είναι 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης, και θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Με την αποστολή της πρότασης της Στρογγύλης Τράπεζας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του αντίστοιχου ποσού εγγραφής όλων των ομιλητών καθώς και του προεδρείου της.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο χρόνος κάθε ανακοίνωσης ορίζεται σε (8) λεπτά και (2) λεπτά συζήτηση. Είναι επιθυμητό λόγω περιορισμένου χρόνου, οι περισσότερες ανακοινώσεις να υποβληθούν με την μορφή e-posters.


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (e-POSTERS)
Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΨΕ, οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θεωρούνται ισάξιες με τις Προφορικές Ανακοινώσεις και θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά στο συνέδριο (e-posters). Λεπτομέρειες για την παρουσίασή των e-posters θα σταλούν έγκαιρα στους συγγραφείς.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΨΕ, οι περιλήψεις των εργασιών και στρογγυλών Τραπεζιών που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή, θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», το οποίο θα διανεμηθεί στο συνέδριο σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ*

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Έως τις 3 Μαρτίου Μετά τις 3 Μαρτίου
(έως τις 3/04/2014)
Ειδικευμένοι Ιατροί € 200  € 200
Ειδικευόμενοι Ιατροί & άλλοι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας € 160   € 180  
Νοσηλευτές/ Παραϊατρικό προσωπικό € 60   € 90  
Φοιτητές** € 30   € 50  


* Οι τιμές των εγγραφών επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ.

Το δικαίωμα συμμετοχής για Ειδικευμένους, Ειδικευόμενους & άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση και τον χώρο των e-posters, συνεδριακό Υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή, ελαφριά γεύματα και διαλείμματα καφέ.

Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές Ιατρικής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση και τον χώρο των e-posters, συνεδριακό Υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή και διαλείμματα καφέ.
• Προεγγραφές γίνονται με τη συμπλήρωση και την αποστολή των Δελτίων Συμμετοχής και της απόδειξης πληρωμής μέχρι την 3η Απριλίου 2014, προς την Γραμματεία του Συνεδρίου ERA ΕΠΕ ή on line. Μετά την 3η Απριλίου 2014, εγγραφές θα γίνονται μόνο επί τόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου η οποία θα λειτουργεί στον συνεδριακό χώρο.

**Για την επιβεβαίωση της εγγραφής των φοιτητών απαιτείται η αποστολή αντίγραφου της φοιτητικής ταυτότητας. Παράλληλα οι φοιτητές παρακαλούνται να επιδείξουν την ταυτότητά τους και στην Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την παραλαβή του badge και υλικού τους.


ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ

Άφιξη: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
Αναχώρηση: Κυριακή 13 Απριλίου 2014
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 15/02/2014

Συνεδριακό Ξενοδοχείο
Costa Navarino
Μονόκλινο / Δίκλινο
€ 480


Το πακέτο διαμονής περιλαμβάνει:
3 διανυκτερεύσεις σε Μονόκλινο/Δίκλινο δωμάτιο, πρωινό, όλους τους νόμιμους φόρους και Δεξίωση Υποδοχής στις 10 Απριλίου.

• Για την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβληθεί το 50% του πακέτου διαμονής στην ERA ΕΠΕ ενώ η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2014.

•Στις κρατήσεις θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε όπως επιστρέψετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής στην ERA ΕΠΕ όχι αργότερα από 17/02/2014. Μετά από αυτή την ημερομηνία οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του συνεδριακού ξενοδοχείου.

•Τα Δελτία Συμμετοχής & κράτησης δωματίων θα πρέπει να αποστέλλονται στην ERA ΕΠΕ και όχι στο ξενοδοχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.22psychiatric2014.gr/index.html