Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών χθες και τα αποτελέσματα πρόσφατης πανευρωπαϊκής έρευνας περιγράφουν μια ζοφερή εικόνα, αφού μόνον το 2013, περίπου 13 εκατ. γυναίκες στην Ε.Ε. έπεσαν θύματα σωματικής βίας, ποσοστό που αναλογεί στο 7% των γυναικών ηλικίας 18-74 ετών που ζουν στην Ευρώπη των 28.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) που φέρει τίτλο «Βία κατά των γυναικών», περίπου 3,7 εκατομμύρια γυναίκες στην Ε.Ε. έχουν υποστεί σεξουαλική βία, ήτοι ποσοστό 2 % των γυναικών ηλικίας 18–74 ετών στην Ε.Ε.

Εξίσου ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί, είναι και τα ποσοστά των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βιασμού από την ηλικία των 15 ετών και άνω, αφού ανέρχονται σε 5% ή 3,7 εκατομμύρια γυναίκες εντός της Ε.Ε.
Παρά το σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών –συμπεριλαμβανομένης  της σεξουαλικής παρενόχλησης -υπάρχει έλλειψη στοιχείων για την έκταση και τη φύση του προβλήματος, γεγονός που έχει ως συνέπεια ο σχεδιασμός των πολιτικών να μη βασίζεται σε επαρκή στοιχεία.

Η πρόσφατη Πανευρωπαϊκή έρευνα «Βία κατά των γυναικών» (2014) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), (στο εξής Έρευνα του FRΑ, 2014) είναι η μεγαλύτερη έρευνα  για την έμφυλη βία στην Ε.Ε.  Η έρευνα αυτή ανταποκρίνεται στο αίτημα για παροχή στοιχείων  που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο της ΕΕ  για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής έρευνας  αντανακλούν  άμεσα την έλλειμμα ισότητας των φύλων που  υπάρχει στην πράξη στην  Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισότητα έχει κατακτηθεί θεσμικά.

Με την έρευνα  του FRA(2014)  υπάρχουν πλέον  διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών – τα αποτελέσματα της οποίας συμπίπτουν, σε γενικές γραμμές, με τα ευρήματα και άλλων σχετικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε πολλά κράτη μέλη.

Εξαιτίας της έλλειψης πρόσφατων στοιχείων στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της έρευνας  του FRA(2014) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης σε εθνικό επίπεδο.
Την ανάλυση της έρευνας του FRA έκανε η Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα tvxs.gr.