Το παιδί προσχολικής ηλικίας που ενδέχεται να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες με την μετάβαση του στο δημοτικό σχολείο, παρουσιάζει μια ποικιλία δυσκολιών στη καθημερινότητα του και κυρίως στις δραστηριότητες μάθησης. Οι δυσκολίες αυτές γίνονται αντιληπτές σε δοκιμασίες, όπου το παιδί θέτει σε λειτουργία τις αντιληπτικές και γνωστικές του ικανότητες.

Συγκεκριμένα, η ομιλία του παιδιού διαφέρει από αυτή των συνομηλίκων του. Συνήθως μιλά «μωρουδίστικα», αντικαθιστά γράμματα όπως το θ με το φ ή το δ με το β, δυσκολεύεται στην εκφορά λέξεων μεταβιβάζοντας συλλαβές σε λάθος θέση και αντικαθιστά γράμματα π.χ. το ρ με το λ. Πολλές φορές, η σύνταξη του δεν είναι σωστή καθώς μπερδεύει λέξεις μέσα σε μια πρόταση και το λεξιλόγιο του περιορίζεται σε βασικές έννοιες με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην εκμάθηση νέων λέξεων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να εκφραστεί, με αποτέλεσμα να εννοεί άλλα από αυτά που πραγματικά σκέφτεται. Αρκετές φορές παρατηρούμε ότι δυσκολεύεται πολύ, όταν πρόκειται να συζητήσει ή να περιγράψει ένα γεγονός, επειδή δεν μπορεί να βάλει τις σκέψεις του στη σωστή σειρά με την οποία αυτό συνέβη. Παράλληλα, δεν δίνει σημασία στη βασική πληροφορία αυτού που ακούει, συζητά ή περιγράφει, δίνοντας έτσι έμφαση σε άσχετες πληροφορίες.

Τέλος, ένα παιδί που ενδέχεται να παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες, εμφανίζει αδυναμίες σε δοκιμασίες που απαιτούν μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση και σωστό προσαναταλισμό. Η φτωχή μνήμη, για παράδειγμα, γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι το παιδί ξεχνά τα πράγματα του, δεν θυμάται εντολές, ποιηματάκια ή ιστορίες που ακούει. Η ανεπαρκής συγκέντρωση ή προσοχή, είναι εμφανής, όταν το παιδί δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα μεταβαίνοντας νευρικά από την μία στην άλλη ή αδυνατεί να καθίσει ήσυχο για αρκετή ώρα. Ο μειωμένος προσανατολισμός γίνεται ξεκάθαρος, όταν το παιδί δεν διακρίνει σωστά έννοιες του τόπου, χρόνου και κατεύθυνσης π.χ.συγχέει τα πριν-μετά, χτες-αύριο, δεξιά-αριστερά κλπ.

Αν κάποιο παιδί εκδηλώνει κάποια από τις αναφερόμενες συμπεριφορές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Αν ωστόσο, υπάρχουν υποψίες για την παρουσία τους, καλό είναι οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό καθώς η έγκαιρη διάγνωση είναι και η αποτελεσματικότερη θεραπεία!

Στεφανία Ασημάκη: Λογοθεραπεύτρια