Προς έκπληξη πολλών ειδικών αλλά κυρίως πολλών γονιών, νέα έρευνα δείχνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια βοηθούν τα παιδιά με δυσλεξία να αναπτύξουν αναγνωστικές ικανότητες.

Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα ώρες παιχνιδιού με βιντεοπαιχνίδια βοηθούν περισσότερο τα δυσλεξικά παιδιά στην ανάγνωση απ’ ότι ένας χρόνος αυθόρμητης ανάπτυξης των αναγνωστικών ικανοτήτων. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί συνέχεια προηγούμενης, που υποστήριζε πως τα προβλήματα ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία οφείλονται σε δυσκολίες οπτικής προσοχής και όχι σε γλωσσικές δεξιότητες.

Όπως δήλωσε κι ο επικεφαλής της έρευνας Andrea Facoetti καθηγητής του Πανεπιστημίου της Padua και του Επιστημονικού Ινστιτούτου Medea of Bosisio Parini της Ιταλίας, τα βιντεοπαιχνίδια βελτιώνουν πολλούς τομείς της οπτικής προσοχής, κυρίως την άντληση των πληροφοριών από το περιβάλλον. Τόνισε, επίσης, πως ακόμη δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία της δυσλεξίας που να περιλαμβάνει βιντεοπαιχνίδια.

Η έρευνα συμπεριέλαβε δύο ομάδες παιδιών με δυσλεξία που έτυχαν διαφορετικής παρέμβασης και αξιολογήθηκαν σε ικανότητες ανάγνωσης, οπτικής προσοχής και φωνολογικής επίγνωσης. Η παρέμβαση της πρώτης ομάδας περιελάμβανε βιντεοπαιχνίδια, ενώ της δεύτερης ομάδας όχι. Τα δυσλεξικά παιδιά της πρώτης ομάδας, μετά από εννέα συνεδρίες διάρκειας ογδόντα λεπτών η καθεμία, ήταν σε θέση να διαβάζουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τα παιδιά της δεύτερης ομάδας. Επίσης, τα παιδιά της πρώτης ομάδας είχαν βελτίωση και σε προβλήματα προσοχής.

Ο επικεφαλής της έρευνας τονίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα πρέπει να παρερμηνευθούν και να γίνεται αλόγιστη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών, χωρίς κανένα έλεγχο ή εποπτεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιντεοπαιχνίδια θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας παρέμβασης από ειδικό, μόνο έτσι ίσως έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

ΠΗΓΗ: eidikospaidagogos.gr