Σε ένα δυσλεκτικό παιδί, που δυσκολεύεται στην απόκτηση των ικανοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής, είναι δυνατό να του δημιουργηθούν άγχος, αγωνία και τραύματα όταν νιώσει κατώτερο και καταπιεσμένο από τους συμμαθητές και τους δάσκαλους ή άλλους, στο σχολικό περιβάλλον επειδή απλώς και μόνο τυγχάνει να  έχει μια μαθησιακή ιδιαιτερότητα ή μια μαθησιακή δυσκολία που προέρχεται από  τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των εξωτερικών δεδομένων / ερεθισμάτων που αυτά τα παιδιά χρησιμοποιούν!

Πολλά μπορούν να γίνουν για να αποφευχθούν τα πιο πάνω εντάσσοντας το παιδί μέσα σε ένα σωστό περιβάλλον στην τάξη όπου αυτός / αυτή μπορεί να νιώσει άνετα και να αναπτύξει αισθήματα εμπιστοσύνης και αυτό-εκτίμησης.

Το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας είναι να του αυξήσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.

1. Σιγουρευτείτε ότι το παιδί αγαπά τον εαυτό του και ότι το αγαπούν και οι άλλοι και ότι αυτή η αγάπη δεν συνδέεται με την σχολική του επίδοση.

2. Γνωστοποιήστε στο παιδί οτι οι αποτυχίες που βιώνει δεν είναι δική του ευθύνη.

3. Να είστε ενθαρρυντικοί απέναντι στο παιδί και να του αναθέτετε δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία.

4. Να επιβραβεύετε το παιδί για την προσπάθειά του και θυμηθείτε πόσο μεγάλη προσπάθεια καταβάλει για να ολοκληρώσει την γραφή ή την ανάγνωση ή τις ασκήσεις των μαθηματικών.

5. Οργανώστε τη μελέτη του και εντάξτε το σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών.

6. Εντάξτε το σε δραστηριότητες απο τις οποίες θα αποκομίσει επιτυχίες και θετικά συναισθήματα

 

Πηγή: diakonima.gr