Πρόγραμμα Ετήσιας Εξειδίκευσης

στην Ειδική Αγωγή

2013 – 1014

Διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για δέκατο κατά σειρά έτος, πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσηςστην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, διάρκειας 500 ωρών, με αντικείμενο:

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΉ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία), Διαταραχές Συμπεριφοράς, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα,  Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

α. κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β. παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου αυτοί να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική  ενίσχυση των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

γ. συμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης».

Η  παρακολούθηση  του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα  αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν  του επιμορφούμενου για την ενασχόληση του  στην Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση,   με ξεχωριστή θέση στον ατομικό του φάκελο.

Το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

    Α.    Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

–          Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–          Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής), ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών,  κ.α.

–          Απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι  τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην       Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ,  Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας κ.α

           Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι

–          Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. α.)

Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ.

–          Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Β.     Φοιτητές

–         ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων,  κ.α.)

–          ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. α.)

–          ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Η διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι ετήσια  (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014). Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :www.kemepse.com ή  στο www.uoa.gr  (στην κατηγορία «εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια – σεμινάρια»)

Τηλ. Επικοινωνίας : 210-3626445 και 6974208199

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 900€ και η εξόφληση θα γίνει σε τρεις δόσεις.

  • Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους και ΑμΕΑ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνετε την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  που επισυνάπτεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: [email protected]  ή στο Fax: 210-3614301.

** Για την  άμεση ενημέρωση σας σε τυχόν απορίες και διευκρινήσεις παρακαλείσθε όπως προτιμήσετε την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.