Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας “ΔΙΑΠΛΑΣΗ” ιδρύθηκε το 2009, είναι μια Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία και  εδρεύει στο Μεσολόγγι.

Τα μέλη της Εταιρείας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης, έχοντας υπόψη τον ορισμό της υγείας, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), « ότι, υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας», έχουν περιλάβει στους σκοπούς της Εταιρείας την παροχή κλινικών υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας που χρήζουν βοήθειας, την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ενημερώνοντας επιστημονικά με παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την πραγματοποίηση ημερίδων, την έκδοση και διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για την διαρκή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η Εταιρεία διοργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Σημαντική προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, η αλληλοϋποστήριξη κοινών προσπαθειών και η συμμετοχή του σε δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής και εν γένει υγείας για το ευρύ κοινό.

Εν τέλει, η “ΔΙΑΠΛΑΣΗ” στοχεύει στην δημιουργική κινητοποίηση όλης της τοπικής κοινωνίας, μέσω προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.