ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TEACCH

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ι.Π. Μεσολόγγι, 24, 25 & 26 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα εκδηλώσεων ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάγια Παπαγεωργίου, MD, PhD, Med Παιδοψυχίατρος – Certified Advanced TEACCH Consultant

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώτη Ημέρα:  Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

 

14:00-14:30    Προσέλευση – Εγγραφές

14:30 –16:00    Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, Γνωστικές Δεξιότητες

& Μάθηση Ι

16.00-16:30      Διάλειμμα

16:30-18:00     Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, Γνωστικές Δεξιότητες

& Μάθηση ΙΙ

18:00-18:30     Διάλειμμα

18:30-19:30    Εισαγωγή στη Δομημένη Εκπαίδευση

19.30-20:30    Συζήτηση

 

Δεύτερη Ημέρα:  Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

 

09:30-11:00    Δομημένη Εκπαίδευση Ι – Πρακτική Άσκηση

11:00-11:30      Διάλειμμα

11:30 -13:00   Δομημένη Εκπαίδευση ΙΙ – Πρακτική Άσκηση

13:00-14:30      Διάλειμμα

14:30-16:00    Δομημένη Εκπαίδευση ΙΙΙ – Πρακτική Άσκηση

16:00- 17:00    Δομημένη Εκπαίδευση ΙV – Οπτικά Δομημένες  Δραστηριότητες,

Πρακτική Άσκηση

 

Τρίτη Ημέρα:  Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

 

10:00-11:30     Άτυπη Αξιολόγηση

11.30-12:00        Διάλειμμα

12:00-14:00    Εκπαίδευση στην Επικοινωνία & Εφαρμογή της Δομημένης

Εκπαίδευσης

14:00-14:30    Διαχείριση Προκλητικών Συμπεριφορών –  Επίλυση Προβλημάτων

14:30-15:00    Γενική Συζήτηση -Τέλος Σεμιναρίου