ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Με καρδιακές ευχές,

τα μέλη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Αιτωλοακαρνανίας ΔΙΑΠΛΑΣΗ