Μία διαταραχή στη ροή της ομιλίας με πολυπαραγοντική αιτιολογία και πολυεπίπεδα χαρακτηριστικά είναι ο τραυλισμός.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Τραυλισμό (22 Οκτωβρίου), οι εκπρόσωποι της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής Ομιλίας ενημερώνουν ότι ο τραυλισμός ξεκινά συνήθως μεταξύ του δεύτερου και του πέμπτου έτους ζωής του παιδιού – σπανιότερα και στη σχολική ηλικία.
Ο τραυλισμός εκδηλώνεται λεκτικά με επαναλήψεις συλλαβών, λέξεων και φράσεων, επιμηκύνσεις φθόγγων, μπλοκαρίσματα και ορισμένες φορές με αντανακλαστικές συσπάσεις των μυών του προσώπου και του σώματος που συνοδεύουν την προσπάθεια για ομιλία.
Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία κατά την προσχολική ηλικία μπορούν να αποτρέψουν την εδραίωση του εξελικτικού τραυλισμού.
Πηγή: tovima.gr