Η ανάπτυξη της ακρόασης και της κατανόησης στη προσχολική ηλικία

Για την ανάπτυξη και την κατανόηση του προφορικού λόγου είναι απαραίτητη τόσο η ικανότητα της ακοής, όσο και η απαιτούμενη προσοχή για την αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των μεταδιδόμενων μηνυμάτων. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις τυχόν καθυστερήσεις στην γλωσσική εξέλιξη ενός παιδιού θα πρέπει να γνωρίζουμε πρωταρχικά τα στάδια ανάπτυξης της ακοής και κατανόησης του και έπειτα τα στάδια ανάπτυξης της ομιλίας του.

Από τη γέννηση έως 3 μηνών

 • Φοβάται δυνατούς θορύβους.
 • Σιωπά ή χαμογελά όταν του μιλάνε.
 • Φαίνεται να αναγνωρίζει τη φωνή σας και να ηρεμεί όταν κλαίει.
 • Αυξάνει ή μειώνει το πιπίλισμα σαν απάντηση στους ήχους.

Από τον 4ο έως τον 6ο μήνα

 • Μετακινεί τα μάτια προς την κατεύθυνση από την οποία προέρχονται οι ήχοι.
 • Ανταποκρίνεται σε αλλαγές στον τόνο της φωνής σας.
 • Παρατηρεί τα παιχνίδια που παράγουν ήχους.
 • Δίνει προσοχή όταν ακούει μουσική.

Από τον 7ο μήνα έως 1ος έτους

 • Απολαμβάνει τα παιχνίδια που κρύβουν το πρόσωπο πίσω από τα δάχτυλα.
 • Γυρίζει το κεφάλι του και κοιτάει προς την κατεύθυνση των ήχων.
 • Ακούει όταν του μιλήσουν.
 • Αναγνωρίζει λέξεις οι οποίες αναφέρονται σε αντικείμενα από το οικείο περιβάλλον όπως «κούπα», «παπούτσια», «χυμός» …
 • Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε αιτήματα του τύπου («Έλα εδώ», «Θέλεις κι άλλο;”)

Από 1ός έτους έως 2 ετών

 • Δείχνει διάφορα μέρη του σώματος, όταν αυτό του ζητηθεί.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και κατανοεί απλές ερωτήσεις (π.χ., “Πάρε την μπάλα», «Φίλα το μωρό», «Που είναι το παπούτσι σου;”).
 • Ακούει σύντομες ιστορίες, τραγούδια και ρίμες.
 • Δείχνει εικόνες στο βιβλίο όταν του τις ονομάζουμε.

Από 2 έως 3ών ετών

 • Κατανοεί διαφορές στη σημασία των λέξεων ( «μέσα – έξω», «μεγάλο – μικρό», «πάνω – κάτω»).
 • Ακολουθεί δύο εντολές στη σειρά («Πάρε το βιβλίο και βάλτο στο τραπέζι.”).

Από 3ών έως 4ων ετών

 • Σας ακούει όταν το φωνάζετε από άλλο δωμάτιο.
 • Ακούει την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο στο ίδιο επίπεδο έντασης ήχου όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
 • Κατανοεί απλές ερωτήσεις? ποιος, τι, πού, γιατί.

Από 4ων έως 5 ετών

 • Δίνει προσοχή σε μια σύντομη ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.
 • Ακούει και καταλαβαίνει τα περισσότερα από όσα λέγονται στο σπίτι και στο σχολείο.

 

Μπαλτάς Θ. Σπυρίδων

Λογοπεδικός ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΜΔΕ Ειδικής Αγωγής-Λογοθεραπείας