Η εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό «Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με κύριο στόχο την επίτευξη και διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα, σε απάντηση της ανάγκης των Ελλήνων παιδιάτρων για υποστήριξη στην επικοινωνία τους με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια, και της ανάγκης των γονέων για πιο έγκυρες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ρίσκα και οφέλη των εμβολίων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διεξαγωγή δύο ερευνών αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο 2014, αφενός σε κοινό γονέων προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό, και αφετέρου σε κοινό παιδιάτρων, προκειμένου να διερευνηθούν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχειρηματολογία προς τους γονείς για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών.

Η επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε τον Μάιο 2014 και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και εν γένει της Παιδιατρικής Κοινότητας, του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης, του Ινστιτούτου Pasteur, καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

 

Πηγή: enallaktikos.gr