Πρόκειται για την ιστοσελίδα www.autismap.gr, η οποία  παρουσιάζει τις Δομές ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ανά κατηγορία και με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή

Έναν ιντερνετικό, διαδραστικό χάρτη που καταγράφει τις δομές που εξυπηρετούν άτομα με αυτισμό, έχουν πλέον στη διάθεση τους οι οικογένειες των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την ιστοσελίδα www.autismap.gr, η οποία  παρουσιάζει τις Δομές ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ανά κατηγορία και με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή.

Το www.autismap.gr είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού Προγράμματος «Διαθέσιμοι Πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα», το οποίο εκπονήθηκε από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου».
«Το όραμα για τη δημιουργία τoυ autismap.gr ξεκίνησε από την ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιμότητας των ατόμων με ΔΑΦ στις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές και μεταβαλλόμενες, στη διάρκεια της ζωής, ανάγκες τους» αναφέρει η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος, Ιατρός Επιδημιολόγος, κυρία Νικολέττα Μαυροειδή.

Για την υλοποίηση του www.autismap.gr  αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και χαρτογραφήθηκαν πανελλαδικά περισσότερες από 3.500 δομές παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ενώ στο πλαίσιο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάθε μία δομή, αναδείχθηκε πως σχεδόν οι μισές από αυτές (1.603) εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Η παρουσίαση των δομών και η ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη για τους χρήστες